.

Các văn bản của UBND thành phố Đà Nẵng liên quan về nhà ở chung cư

Nhằm phục vụ người dân trên địa bàn thành phố có các thông tin về chính sách, hướng dẫn về nhà ở chung cư, Sở Xây dựng đăng tải các văn bản về nhà ở chung cư đã được UBDN thành phố Đà Nẵng ban hành, để công dân, tổ chức truy cập, tải xem sau đây (bấm vào tên từng văn bản để tải về xem):

- Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 18-12-2014 về việc tăng cường công tác quản lý và sử dụng nhà chung cư do NN ĐTXD trên địa bàn TPĐN;

- Quyết định 42/2012/QĐ-UBND ngày 20-9-2012 về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Nhà nước đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Năng;

- Quyết định 234/QĐ-UBND ngày 10-01-2014 về việc thành lập Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư;  

- Quyết định 1225/QĐ-UBND ngày 26-02-2014 Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng xét duyệt bố trí chung cư thành phố Đà Năng;

- Quyết định 1993/QĐ-UBND ngày 02-4-2014 về việc Ban hành quy trình, thủ tục cách thức tiếp nhận hồ sơ và bố trí căn hộ chung cư cho thuê trên địa bàn thành phố Đà Năng;

- Quyết định 2160/QĐ-UBND ngày 07-4-2014 về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận và xem xét bố trí chung cư thành phố Đà Năng;

- Quyết định 4613/QĐ-UBND ngày 10-7-2014 về việc Ban hành quy chế phối hợp quản lý hộ khẩu, an ninh trật tự, phòng cháy chữa chấy, vệ sinh môi trường tại các khu chung cư, nhà liền kề thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Năng.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng

;
.
.
.
.
.