.

Đà Nẵng với cơ chế tiến cử cán bộ trẻ vào vị trí lãnh đạo chủ chốt

.
.
Theo TTXVN
;
.
.
.
.
.