.

Tiến cử người tài giúp dân giúp nước

.
 
.
 
Theo TTXVN
;
.
.
.
.
.