.

Lễ thượng cờ Tàu ngầm 186-Đà Nẵng và 187-Bà Rịa Vũng Tàu

.
.
 
 
Theo QPVN
;
.
.
.
.
.