.

Thơ: Lời kính đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lời kính đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Hôm qua, thêm một ngôi sao trên vòm trời
vĩnh viễn
thêm một con người thật Người đã hóa bay lên
hồn ánh chớp - lưỡi gươm thờ trên bàn thờ nhân dân giản dị
những anh linh kiệt xuất - một giống nòi!

Nước mắt như suối như sông rồi sẽ cạn khô, sau bao cuộc tiễn đưa
biển cạn, đọng thành muối, đắp tượng đài đất nước
khắc tên
Văn - Võ
vẹn tròn
Độc lập
Một kỷ nguyên.

Trong đêm tối
âm thầm tôi cúi đầu
những loạt súng bắn chào ở đâu...
Tôi nghe rõ tiếng đập trái tim mình điểm xạ chậm ngày nào từng loạt
Tôi nhìn rõ: vạn vạn những người lính như tôi
hàng nối hàng cẩn nghiêm, ngay ngắn
Theo sau ông là cả một dòng sông...

NGUYỄN VĂN THỌ
 

;
.
.
.
.
.