Chân dung tân Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

.

Ông Lại Xuân Lâm sinh năm 1968, tại tỉnh Thái Bình, là Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ quản lý giáo dục.

Ông Lại Xuân Lâm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum vừa nhận nhiệm vụ mới tại Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương theo Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trong ảnh: Ông Hà Ban (bên phải ảnh) trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho ông Lại Xuân Lâm (Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên)
Ông Lại Xuân Lâm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum vừa nhận nhiệm vụ mới tại Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương theo Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trong ảnh: Ông Hà Ban (bên phải ảnh) trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho ông Lại Xuân Lâm (Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên)
Theo đó, ông Lại Xuân Lâm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2015-2020. Trong ảnh: Tặng hoa chúc mừng ông Lại Xuân Lâm (ảnh: báo Kom Tum)
Theo đó, ông Lại Xuân Lâm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2015-2020. Trong ảnh: Tặng hoa chúc mừng ông Lại Xuân Lâm (ảnh: báo Kom Tum)
Ông Lâm được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020. (ảnh: báo Kom Tum)
Ông Lâm được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020. (ảnh: báo Kom Tum)
Ngày 29/10/2014, tại kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum khóa X đã thông qua việc bầu bổ sung ông Lại Xuân Lâm vào vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011- 2016. Trong ảnh: Ông Lại Xuân Lâm (bên phải) (ảnh: KT)
Ngày 29/10/2014, tại kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum khóa X đã thông qua việc bầu bổ sung ông Lại Xuân Lâm vào vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011- 2016. Trong ảnh: Ông Lại Xuân Lâm (bên phải) (ảnh: KT)
Với tỷ lệ gần 88% số phiếu tán thành, ông Lại Xuân Lâm đã được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011-2016.
Với tỷ lệ gần 88% số phiếu tán thành, ông Lại Xuân Lâm đã được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2011-2016.
Ông Lại Xuân Lâm sinh năm 1968, tại tỉnh Thái Bình, là Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ quản lý giáo dục. Trong ảnh: Ông Lại Xuân Lâm (đứng). (Nguồn: noichinh.vn)
Ông Lại Xuân Lâm sinh năm 1968, tại tỉnh Thái Bình, là Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ quản lý giáo dục. Trong ảnh: Ông Lại Xuân Lâm (đứng). (Nguồn: noichinh.vn)
Trước khi được phê chuẩn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, ông Lại Xuân Lâm từng kinh qua các chức vụ: Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh.  Trong ảnh: Ông Lại Xuân Lâm trao đổi với thầy, trò trường THCS Chu Văn An (ảnh: UBND tỉnh Kon Tum)
Trước khi được phê chuẩn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, ông Lại Xuân Lâm từng kinh qua các chức vụ: Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh. Trong ảnh: Ông Lại Xuân Lâm trao đổi với thầy, trò trường THCS Chu Văn An (ảnh: UBND tỉnh Kon Tum)

 Theo VOV

;
.
.
.
.
.
.