Hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Liên bang Nga

.

Một số hình ảnh về hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga.

Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev (bên trái) đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev (bên trái) đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đặt hoa tại Đài Liệt sỹ vô danh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đặt hoa tại Đài Liệt sỹ vô danh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đặt hoa tại Đài Liệt sỹ vô danh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đặt hoa tại Đài Liệt sỹ vô danh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đặt hoa tại Đài Liệt sỹ vô danh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đặt hoa tại Đài Liệt sỹ vô danh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đặt hoa tại Đài Liệt sỹ vô danh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đặt hoa tại Đài Liệt sỹ vô danh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đặt hoa tại Đài Liệt sỹ vô danh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đặt hoa tại Đài Liệt sỹ vô danh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương tại bàn thờ Bác Hồ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương tại bàn thờ Bác Hồ. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 Theo Vietnam+

;
.
.
.
.
.
.