Diễn đàn Tăng trưởng châu Á 2018 trong khuôn khổ WEF ASEAN 2018

.

Trong chương trình Hội nghị WEF ASEAN 2018, sáng 11-9 tại Hà Nội, Diễn đàn Tăng trưởng châu Á 2018 đã diễn ra với chủ đề "Đổi mới để tạo ra thay đổi: Khám phá và truyền cảm hứng."

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến dự Diễn đàn. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến dự Diễn đàn. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Diễn đàn. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

 Theo TTXVN/Vietnam+

;
.
.
.
.
.
.