.

Lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ

.

(ĐNĐT) - Trong hai ngày 26 và 27-4-2014, đại diện 17 chư phái tộc làng Phong Lệ (thôn Phong Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) đã về dự Lễ hội Mục đồng tại đình Thần Nông. Phóng viên Đà Nẵng Điện tử cin giới thiệu một số hình ảnh về Lễ Mục đồng làng Phong Lệ.

Từ chiều 26-4, đại diện các họ tộc trong làng và nhóm học sinh đóng vai mục đồng lũ lượt kéo nhau đến cồn Thần. Vị chủ bái thay mặt làng cáo trình xin được rước Thần về đình để cúng tế. Cồn Thần được cho là nơi có thần linh giáng hạ, không ai dám bén mảng, trừ trẻ chăn trâu, từ đó hình thành lễ hội dành riêng cho các trẻ chăn trâu, gọi là Lễ hội Mục đồng.
Từ chiều 26-4, đại diện các họ tộc trong làng và nhóm học sinh đóng vai mục đồng lũ lượt kéo nhau đến cồn Thần. Vị chủ bái thay mặt làng cáo trình xin được rước Thần về đình để cúng tế. Cồn Thần được cho là nơi có thần linh giáng hạ, không ai dám bén mảng, trừ trẻ chăn trâu, từ đó hình thành lễ hội dành riêng cho các trẻ chăn trâu, gọi là Lễ hội Mục đồng.

 

Đoàn rước kiệu Thần băng qua cánh đồng lúa đang chín tới, thể hiện ước vọng của dân làng qua lễ hội là mùa màng được bội thu.
Đoàn rước kiệu Thần băng qua cánh đồng lúa đang chín tới, thể hiện ước vọng của dân làng qua lễ hội là mùa màng được bội thu.

 

Đình Thần Nông được xây dựng từ cuối triều Tự Đức (1848-1883), được UBND thành phố Đà Nẵng xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp thành phố. Thần vị được rước vào an vị trong đình để sẵn sàng cho chính lễ sáng hôm sau.
Đình Thần Nông được xây dựng từ cuối triều Tự Đức (1848-1883), được UBND thành phố Đà Nẵng xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp thành phố. Thần vị được rước vào an vị trong đình để sẵn sàng cho chính lễ sáng hôm sau.

 

Đại diện chính quyền xã Hòa Châu; các phường: Hòa Thọ Đông, Hòa Thọ Tây, làng Phong Lệ Bắc…
Đại diện chính quyền xã Hòa Châu; các phường: Hòa Thọ Đông, Hòa Thọ Tây, làng Phong Lệ Bắc…

 

…và Ban nhân dân các thôn, các họ tộc làng Phong Lệ chúc mừng lễ hội và dâng lễ cúng Thần Nông.
…và Ban nhân dân các thôn, các họ tộc làng Phong Lệ chúc mừng lễ hội và dâng lễ cúng Thần Nông.

 

Sau khi dâng hương, các vị trong Ban tế lễ đọc chúc văn cầu quốc thái dân an, mưa hòa gió thuận, mùa màng bội thu.
Sau khi dâng hương, các vị trong Ban tế lễ đọc Chúc văn cầu quốc thái dân an, mưa hòa gió thuận, mùa màng bội thu.

 

Lễ hội Mục đồng được tổ chức lần cuối vào năm Bảo Đại thứ chín (1934), sau hơn 70 năm gián đoạn, đã được khôi phục lần đầu vào năm 2007. Năm 2010, Sở VH,TT&DL Đà Nẵng tổ chức lễ hội lần thứ hai và đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc về một lễ hội đậm chất nhân văn dành riêng cho trẻ mục đồng.

Lễ hội Mục đồng được tổ chức lần cuối vào năm Bảo Đại thứ chín (1934), sau hơn 70 năm gián đoạn, đã được khôi phục lần đầu vào năm 2007. Năm 2010, Sở VH,TT&DL Đà Nẵng tổ chức lễ hội lần thứ hai và đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc về một lễ hội đậm chất nhân văn dành riêng cho trẻ mục đồng.

Đóng vai Mục đồng trong lễ hội lần thứ ba năm nay là các em học sinh Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh, xã Hòa Châu. Các em hòa mình vào không gian lễ hội nay để hiểu hơn về trầm tích văn hóa dân gian xưa.
Đóng vai Mục đồng trong lễ hội lần thứ ba năm nay là các em học sinh Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh, xã Hòa Châu. Các em hòa mình vào không gian lễ hội nay để hiểu hơn về trầm tích văn hóa dân gian xưa.

 

Mỗi khi vị Trùm Mục dõng dạc xướng “Chúng mục đồng làng Phong Lệ ta!”, các em đáp lại “Dạ!”. Tiếp đó “Rước Thần Nông về làng Phong Lệ ta!”, lại đồng thanh “Giá hạ! Giá hạ!”. Và sau câu “Mừng cho tốt lúa tốt gieo. Võ thuận phong điều, mừng reo một tiếng!” là tiếng “A” nhịp nhàng của đoàn mục đồng. Đến trưa, lễ hội kết thúc. Mọi người lại quay về với cuộc sống đời thường, nhưng trong lòng đã dấy lên một niềm tin: năm nay sẽ có một vụ mùa bội thu…

Mỗi khi vị Trùm Mục dõng dạc xướng “Chúng mục đồng làng Phong Lệ ta!”, các em đáp lại “Dạ!”; “Rước Thần Nông về làng Phong Lệ ta!”, lại đồng thanh “Giá hạ! Giá hạ!”; “Mừng cho tốt lúa tốt gieo. Võ thuận phong điều, mừng reo một tiếng!” là tiếng “A” nhịp nhàng của đoàn mục đồng. Đến trưa, lễ hội kết thúc. Mọi người lại quay về với cuộc sống đời thường, nhưng trong lòng đã dấy lên một niềm tin: năm nay sẽ có một vụ mùa bội thu…

                                                                     VĂN THÀNH LÊ

 

;
.
.
.
.
.