.

Chăm lo các công trình ghi công liệt sĩ

.

Những năm qua, công tác tôn tạo, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, các phần mộ liệt sĩ luôn được thành phố quan tâm. Đây được xem là nhiệm vụ thường xuyên thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu một số hình ảnh về hoạt động này ở một số địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng của NSNA Huy Đằng.

Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Hòa Cầm (Quận Cẩm Lệ).
Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Hòa Cầm (Quận Cẩm Lệ).
Đêm tưởng niệm tại nghĩa trủng Hòa Vang, nơi yên nghỉ của những người đã hy sinh ngày đầu chống Pháp.
Đêm tưởng niệm tại nghĩa trủng Hòa Vang, nơi yên nghỉ của những người đã hy sinh ngày đầu chống Pháp.
Chăm sóc phần mộ các anh hùng liệt sĩ.
Chăm sóc phần mộ các anh hùng liệt sĩ.
Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Phước.
Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Phước.
Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Tiến.
Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Tiến.

 

;
.
.
.
.
.