.

Gà trống trong nghệ thuật điêu khắc của người Cơtu

.

Người Cơtu sinh sống chủ yếu ở các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Họ coi hình tượng con Gà trống (tiếng Cơtu là A tưch) như một linh vật luôn đem lại sự may mắn, an bình cho thôn làng. Vì vậy, hình tượng chú Gà trống luôn được thể hiện rõ trong nghệ thuật điêu khắc trên các nóc nhà và chung quanh các Gươl, trên các tượng ở nhà mồ của những người đã khuất.

Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu cùng bạn đọc một số hình ảnh về hình tượng Gà trống trong nghệ thuật điêu khắc của người Cơtu do NSNA Huy Đằng thực hiện.

Hình gà trên cây nêu trong các lễ hội.
Hình gà trên cây nêu trong các lễ hội.
Hình ảnh gà xung quanh nhà Gươl của người Cơtu.
Hình ảnh gà xung quanh nhà Gươl của người Cơtu.
Hình gà ở bên trong...
Hình gà ở bên trong...
…và xung quanh nhà mồ của người Cơtu.
…và xung quanh nhà mồ của người Cơtu.
Gà trên nóc nhà của người Cơtu.
Gà trên nóc nhà của người Cơtu.

 

;
.
.
.
.
.