.

Sát dân, sát việc

Sau chuyến đi cơ sở dài ngày, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Hòa Khê (quận Thanh Khê) làm việc với 22 chi bộ, 140 tổ dân phố, 22 Ban công tác Mặt trận cùng các đoàn thể thành viên, Đoàn công tác đã thu thập hàng trăm ý kiến liên quan đến đời sống, sinh hoạt của người dân, tình hình hoạt động của các tổ chức dưới cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, người vừa được điều chuyển về làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hòa Khê từ tháng 3-2014, cho hay: “Ngồi một chỗ nghe cấp dưới báo cáo hoặc tiếp nhận thông tin từ các cuộc họp, lãnh đạo phường không thể có được thông tin toàn diện về tình hình địa phương. Như vậy sẽ không sát dân, sát việc”.  

Những yêu cầu, kiến nghị của cán bộ ở khu dân cư phản ánh khá toàn diện tình hình đời sống, sinh hoạt của cán bộ, nhân dân toàn phường trên các lĩnh vực: Xây dựng Đảng, tài chính-ngân sách, văn hóa, y tế, giáo dục, trật tự đô thị, môi trường, quốc phòng-an ninh, địa chính-xây dựng, cải cách hành chính, giảm nghèo... Đó cũng là khối lượng công việc rất lớn yêu cầu Đảng ủy, UBND, Mặt trận và đoàn thể phường Hòa Khê phải giải quyết. Những ý kiến tập hợp được phân loại thẩm quyền giải quyết; những kiến nghị ngoài thẩm quyền của mình, UBND phường sẽ có văn bản kiến nghị gửi cấp có thẩm quyền giải quyết.

Bước đầu, một số kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND quận Thanh Khê đã được tiếp thu và thông báo thời gian giải quyết như: UBND quận đã đồng ý đưa vào kế hoạch năm 2015 sẽ đầu tư ngân sách xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng khu vực Xuân Hòa, cải tạo hệ thống cống thoát nước chợ, nhà làm việc của Đoàn Thanh niên phường...

Một số kiến nghị về thay thế bóng điện chiếu sáng ở khu dân cư được UBND phường giải quyết. Bà Vân cho hay: “Trước đây, có tổ trưởng đến UBND phường đề nghị thay bóng điện chiếu sáng kiệt hẻm bị hỏng nhưng chờ giải quyết lâu quá, dân tự bỏ tiền mua bóng thay. Nay UBND phường rút kinh nghiệm, yêu cầu chính đáng của người dân trong phạm vi thẩm quyền của phường phải giải quyết ngay, hơn nữa giá trị bóng đèn không lớn, không phải là việc khó. Nếu để dân tự giải quyết những việc nhỏ như thế sẽ làm giảm niềm tin của người dân vào chính quyền”.

Trên tinh thần sát dân, sát việc, UBND phường tổ chức đối thoại với 140 tổ trưởng dân phố để giao các chỉ tiêu thu nghĩa vụ công dân và các khoản vận động theo quy định sát với khả năng của từng tổ dân phố. Cách đổi mới trong giao chỉ tiêu thu đã tạo không khí dân chủ, đồng thuận, đồng thời khuyến khích thi đua giữa các tổ trưởng dân phố.

Theo bà Vân, qua đợt làm việc với cán bộ chi bộ, tổ dân phố, Mặt trận và đoàn thể ở khu dân cư đã tiếp nhận nhiều ý kiến góp ý của nhân dân trên lĩnh vực cải cách hành chính. Người dân có phàn nàn về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức và đề nghị phường phải tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp cho những cán bộ, công chức thường xuyên tiếp xúc với nhân dân.

Người dân đề nghị không chỉ cán bộ UBND mà cả Mặt trận, đoàn thể ở phường cũng phải năng đi cơ sở hơn. Đó là những ý kiến góp ý rất đúng đắn, quý báu bởi người dân còn tin Đảng, tin chính quyền mới góp ý. Những ý kiến này được lãnh đạo phường thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức khi triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và đăng ký thực hiện các chỉ tiêu “5 xây”, “3 chống” của năm 2014.

Trọng tâm yêu cầu đối với cán bộ, công chức toàn phường là chống thói cửa quyền, quan liêu, xa dân, tăng cường tính trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, công chức, đảng viên. Đảng ủy phường đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU nhằm đưa tinh thần “5 xây”, “3 chống” đi vào từng nhiệm vụ cụ thể của cán bộ, công chức, đảng viên các khối Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể.

Thông qua công tác đôn đốc thực hiện, kiểm tra, giám sát, Đảng ủy, UBND phường đã kịp thời chấn chỉnh một số cán bộ, công chức, đảng viên vi phạm Chỉ thị 29-CT/TU. Chi bộ UBND phường đã kiểm điểm, đề nghị miễn nhiệm cán bộ kế toán trưởng và nhắc nhở thủ quỹ đơn vị do không hợp tác và không chấp hành sự phân công nhiệm vụ của lãnh đạo.

ĐOÀN SƠN

;
.
.
.
.
.