Bảo đảm điều kiện tổ chức đại hội Đảng các cấp đúng tiến độ

.

Do tác động từ Covid-19, việc tổ chức đại hội các cấp cơ sở thuộc Đảng bộ quận Hải Châu phải tạm hoãn một thời gian, song công tác chuẩn bị vẫn được triển khai nghiêm túc, chu đáo, bảo đảm tiến độ đề ra.

Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Hải Châu Hoàng Giang Yên Thủy cho biết, xác định đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị nội dung văn kiện và công tác nhân sự theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện chỉ đạo của Quận ủy, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã kịp thời quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Quận ủy trong cấp ủy và đảng viên; chủ động tổ chức triển khai các công việc liên quan chuẩn bị cho đại hội Đảng cấp mình như: xây dựng kế hoạch về tổ chức đại hội, tiến độ chuẩn bị văn kiện, công tác nhân sự đại hội, thành lập các tiểu ban hoặc phân công nhiệm vụ cho đảng viên để chuẩn bị nội dung đại hội, phân bổ số lượng đại biểu dự đại hội… “Đến nay, 2 đại hội điểm là Đảng bộ Công an quận và Đảng bộ phường Hải Châu 1 đã tiến hành xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đối với các Đảng bộ cơ sở khác, Ban Thường vụ Quận ủy cũng đã duyệt xong chương trình đại hội của các chi, Đảng bộ trực thuộc”, bà Hoàng Giang Yên Thủy nói.

Hiện 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở thuộc quận Hải Châu đã hoàn thành tổ chức đại hội. Trong 52 tổ chức cơ sở Đảng không có đơn vị tổ chức đại hội với 3 nội dung; có 14 tổ chức Đảng tổ chức đại hội đại biểu; 37 tổ chức Đảng tổ chức đại hội đảng viên; hiện đã có 34/52 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành đại hội (13 đảng bộ và 21 chi bộ).

Bà Trần Thị Mai Hương, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Thuận Tây cho biết, Đảng bộ phường hiện đã hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. “Việc tổ chức đại hội đại biểu của phường bảo đảm các yếu tố, yêu cầu về công tác phòng, chống dịch nghiêm ngặt theo quy định”, bà Hương nói.

Theo bà Hoàng Giang Yên Thủy, công tác tuyên truyền chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ quận đang được tích cực triển khai. Các nội dung văn kiện đại hội được xây dựng bảo đảm chất lượng, mục đích, yêu cầu. Đến nay, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa V đã trình Đại hội đại biểu Đảng bộ quận khóa VI; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa V đã được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua; chỉnh sửa sau góp ý của Ban Thường vụ Thành ủy, sở, ban ngành, lãnh đạo quận ủy nghỉ hưu, cán bộ lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức.

Đối với công tác nhân sự, việc triển khai bảo đảm đầy đủ, nghiêm túc các yêu cầu về tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ; cụ thể hóa các bước trong quy trình công tác nhân sự cấp ủy đúng quy trình, hướng dẫn. Đề án nhân sự Đảng bộ quận, Đề án Ủy ban Kiểm tra quận lần thứ VI đều đã được thông qua. “Việc giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới được triển khai chặt chẽ, dân chủ, công khai, bảo đảm các bước theo quy trình, đúng chủ trương của Thành ủy”, bà Thủy nói.

Bà Hoàng Giang Yên Thủy cho biết thêm, công tác tổ chức phục vụ đại hội lần thứ VI Đảng bộ quận đang được Ban Thường vụ Quận ủy tập trung rà soát, xây dựng các phương án để vừa bảo đảm tính trang trọng, hiệu quả, chu đáo, đồng thời phù hợp với yêu cầu phòng, chống Covid-19. Dự kiến, Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu diễn ra vào các ngày 22, 23, 24-7. Chương trình Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Hải Châu đã được Ban Thường vụ Quận ủy thông qua.

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hải Châu Lê Tự Gia Thạnh, công tác chuẩn bị đại hội các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hải Châu khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 cơ bản bảo đảm đúng quy trình, tiến độ. “Trước mắt, tập trung chỉ đạo việc tổ chức đại hội chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Quận ủy hoàn thành trước ngày 15-6 theo đúng kế hoạch của Quận ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị”, ông Lê Tự Gia Thạnh cho biết.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.