Quận Ngũ Hành Sơn hoàn thành đại hội cấp cơ sở

.

Đến nay, 26 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trực thuộc Quận ủy Ngũ Hành Sơn đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đúng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, đặc biệt là kết quả bầu ban chấp hành khóa mới đúng với định hướng về cơ cấu nhân sự đã được Ban Thường vụ Quận ủy phê duyệt, có tỷ lệ nữ khá cao.

Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn có 26 TCCSĐ gồm 4 đảng bộ phường, 2 đảng bộ lực lượng vũ trang, 2 đảng bộ cơ quan và 18 chi bộ cơ sở (trong đó có 199 chi bộ và 1 đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở), với 4.052 đảng viên. Theo Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Trần Văn Thích, để lãnh đạo công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp trực thuộc, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Kế hoạch số 98-KH/QU về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản của Thành ủy về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hướng dẫn số 15-HD/QU về một số nội dung và công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ VI Đảng bộ quận.

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc Quận ủy đã triển khai các hướng dẫn, kế hoạch về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, thực hiện công tác dân vận trong tổ chức đại hội Đảng các cấp; phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy theo dõi và phát biểu chỉ đạo đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở. Đối với đại hội của 4 đảng bộ phường, tất cả 3 thành viên Thường trực Quận ủy đều tham dự. Ban Thường vụ Quận ủy đã chọn Chi bộ Trường THPT Võ Chí Công tổ chức đại hội điểm và chọn Đảng bộ phường Mỹ An thí điểm thực hiện chủ trương đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy. Kết quả cả hai TCCSĐ này đã tổ chức đại hội thành công. Tiếp đà thành công này, các TCCSĐ còn lại đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn Nguyễn Đình Vĩnh đánh giá, đại hội các TCCSĐ trực thuộc Quận ủy đều thành công, bảo đảm đủ, đúng các nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW, đặc biệt công tác nhân sự bảo đảm đúng cơ cấu định hướng đã được Ban Thường vụ Quận ủy được phê duyệt, thể hiện không khí dân chủ của đại hội. Tỷ lệ nữ trúng vào cấp ủy các TCCSĐ nhiệm kỳ 2020-2025: 38/163, chiếm 23,3% là khá cao (tỷ lệ phấn đấu theo Chỉ thị số 35-CT/TW là từ 15%); nữ tham gia Ban Thường vụ là 4/30, chiếm 13,33%; số người tham gia cấp ủy dưới 35 tuổi là 16/163, chiếm 9,81%. “Nói chung, nhân sự sau đại hội các TCCSĐ trực thuộc Quận ủy bảo đảm về chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới”, ông Vĩnh khẳng định.

Theo Ban Tổ chức Quận ủy, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, cấp ủy các TCCSĐ đã quan tâm chỉ đạo, coi trọng toàn diện các nội dung của đại hội. Báo cáo chính trị đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế; đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và với tầm nhìn xa hơn.

Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đã nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có kết quả; chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đồng thời, cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe nhiều chiều để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.

Thành công của đại hội cấp cơ sở là tiền đề để Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI. Hiện nay, Quận ủy Ngũ Hành Sơn đang tập trung xúc tiến những nội dung công việc cuối cùng để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến từ ngày 7 đến ngày 9-7-2020.

ĐOÀN SƠN

;
;
.
.
.
.
.