Công tác nhân sự đại hội Đảng cấp cơ sở được chuẩn bị kỹ

.

Cấp ủy cấp trên phải tạo thuận lợi cho việc chuẩn bị nhân sự ở cơ sở. Khi chuẩn bị nhân sự cấp ủy phải chú trọng tiêu chuẩn, cơ cấu, lấy tiêu chuẩn làm chính, đồng thời phải coi trọng việc thăm dò tín nhiệm trong cán bộ chủ chốt và đảng viên, nắm vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, kết quả bầu cử sẽ phù hợp, đúng cơ cấu. Đây là một trong những bài học kinh nghiệm được Ban Thường vụ Thành ủy rút ra từ kết quả đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến ngày 10-7, trên địa bàn thành phố, 530 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), gồm 252 đảng bộ cơ sở và 278 chi bộ cơ sở, với tổng số 59.093 đảng viên) của thành phố đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở đã chọn 53 đảng bộ, chi bộ cơ sở để tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm và thí điểm thực hiện chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư. Sự lựa chọn được tập trung vào 5 loại hình TCCSĐ: phường, xã, cơ quan hành chính, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và loại hình khác. Sau đại hội điểm và thí điểm, Ban Tổ chức Thành ủy cử cán bộ tham gia cùng cấp ủy kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm chỉ đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót để tổ chức đại hội cấp cơ sở đạt kết quả tốt.

Kết quả đại hội tại 252 đảng bộ cơ sở đã bầu được 2.530 đảng ủy viên khóa mới (bầu thiếu 15 đảng ủy viên và 42 người tái cử nhưng không trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025); số dư để bầu cấp ủy trung bình là 13,32%; có 648 người tham gia cấp ủy lần đầu (chiếm 25,61%); có 664 nữ (26,25%), 4 người dân tộc thiểu số (0,16%); có 235 người dưới 35 tuổi (9,29%). Có 627 người được bầu vào ban thường vụ cấp ủy khóa mới (bầu thiếu 6, có 2 người được giới thiệu tái cử nhưng không trúng cử ban chấp hành và có 4 trường hợp được giới thiệu tái cử ban thường vụ nhưng không trúng cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025); 145 người tham gia ban thường vụ lần đầu (chiếm 23,13 %).

Đối với 278 chi bộ cơ sở hoàn thành đại hội đã bầu 780 cấp ủy viên, số dư để bầu chi ủy trung bình là 25,86% (bầu thiếu 26 chi ủy viên, có 12 người được giới thiệu tái cử nhưng không trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025); có 207 người tham gia cấp uỷ lần đầu (26,54%); 231 người là nữ (29,62%); có 214/271 bí thư tái cử và 152/242 phó bí thư tái cử.

Về kết quả 38/252 đảng bộ cơ sở thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy (tỷ lệ 15,07%); có 38 bí thư được bầu trực tiếp tại đại hội, trong đó có 5 người trúng cử bí thư đảng ủy phường không phải là người địa phương; có 1 đồng chí lần đầu giữ chức danh bí thư đảng ủy; có 1 bí thư trẻ (dưới 35 tuổi), có 2 nữ bí thư; có 37 đơn vị có tỷ lệ phiếu bầu đạt từ 90 -100% và 1 đơn vị có tỷ lệ đạt 74,17%.

Qua đánh giá, công tác nhân sự đại hội được chuẩn bị kỹ càng, được sự tín nhiệm, nhất trí cao của đại hội. Chất lượng cấp ủy được nâng cao, bảo đảm tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực công tác cũng như độ tuổi, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Người được tái cử là những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt nên đã được đại hội tiếp tục tín nhiệm với số phiếu bầu cao. Người mới trúng cử đa số là những cán bộ được đào tạo chính quy, có năng lực nổi trội. Có thể khẳng định rằng, đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu được đội ngũ cán bộ bảo đảm cả về lượng và chất, tỷ lệ đổi mới cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ, cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ nữ và trẻ theo quy định của Trung ương, bước đầu đáp ứng được mục tiêu trẻ hóa đội ngũ cán bộ.

Ngay sau khi tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, nhiều TCCSĐ đã tập trung ngay vào lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) Trần Viết Thẩm cho hay: Ngay sau đại hội đảng bộ phường, Đảng ủy đã sớm hoàn thành xây dựng và thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. “Phải xong sớm các nội dung này để Đảng bộ tập trung vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, trước mắt là khôi phục phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh trật tự, an sinh xã hội, hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực của Covid-19”, ông Thẩm nói.

Tại quận Thanh Khê, tất cả 43 TCCSĐ trực thuộc Quận ủy ngay sau hoàn thành đại hội, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội và các công việc có liên quan, đều sớm tập trung vào nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Thanh Khê Lê Tấn Dũng cho biết, ngay sau thành công đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, không khí phấn khởi, đoàn kết dâng cao trong toàn cán bộ, đảng viên và nhân dân quận tập trung thực hiện ngay nhiệm vụ chính trị của quận. HĐND quận đã họp kỳ thứ 11 bàn các giải pháp khôi phục kinh tế và quyết định không hạ chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của năm 2020.

ĐOÀN SƠN

 

;
;
.
.
.
.
.