Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng về đại hội Đảng các cấp

.

Công tác tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về vai trò, tầm quan trọng của công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp; góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội.

Là địa phương được Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chọn để chỉ đạo đại hội điểm rút kinh nghiệm cấp ủy cấp trên cơ sở, vừa qua, Đảng bộ quận Thanh Khê đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo Bí thư Quận ủy Thanh Khê Ngô Xuân Thắng, để đại hội thành công tốt đẹp, bên cạnh việc chuẩn bị tốt đề án nhân sự, xây dựng các văn kiện đại hội phù hợp với thực tế tại địa phương, công tác tuyên truyền góp phần không nhỏ.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, Quận ủy Thanh Khê đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy chủ động tham mưu Ban Thường vụ ban hành kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phù hợp với thực tế địa phương; đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, phòng ban, thành viên của Tiểu ban Tuyên truyền và phục vụ đại hội. “Yêu cầu thực hiện các hoạt động tuyên truyền phải thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

Các nội dung tuyên truyền phải nêu bật tinh thần đổi mới, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; từ đó, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thanh Khê lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng”, ông Thắng cho hay.

Thực tế cho thấy, từ giữa tháng 4-2020 đến nay, không riêng ở quận Thanh Khê mà hầu hết các địa phương trên địa bàn thành phố, đâu đâu cũng rợp bóng cờ, băng rôn, pano, khẩu hiệu, tranh cổ động… tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp, hướng đến chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ông Đinh Ngọc Đông, một người dân ở phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) cho biết: “Trong những ngày qua, trên nhiều kênh thông tin đại chúng cũng như qua các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan tại địa phương, chúng tôi được tiếp cận với những thông tin mới nhất về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của quận, phường trong 5 năm qua và công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp. Tôi tin tưởng đại hội Đảng các cấp sẽ thành công tốt đẹp và đưa ra những quyết sách, định hướng phù hợp cho sự phát triển của địa phương và thành phố, làm cho đời sống người dân cải thiện hơn trong thời gian đến”.

Trong thời gian qua, Đảng bộ Quân sự thành phố được Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 và Thường trực Thành ủy tin tưởng, lựa chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho Đảng bộ Quân sự các tỉnh trên địa bàn Quân khu 5.

Chia sẻ về những kinh nghiệm để đại hội thành công, Đại tá Đoàn Duy Tân, Phó Bí thư  Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, nhiệm vụ của đại hội; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ để kịp thời định hướng, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh. “Nhờ đó đã góp phần không nhỏ để đại hội thành công tốt đẹp, được Thường vụ Đảng ủy Quân khu và các địa phương về theo dõi, học tập kinh nghiệm đánh giá cao”, Đại tá Đoàn Duy Tân chia sẻ.

Theo đánh giá của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Đoàn Xuân Hiếu, trong thời gian qua, các địa phương, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và triển khai tuyên truyền đậm nét trước, trong và sau đại hội phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời bám sát Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU ngày 25-11-2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về công tác tư tưởng và tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; Hướng dẫn số 71-HD/BTGTU ngày 27-3-2020 về tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều đơn vị, địa phương đã ứng dụng mạng xã hội, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về đại hội trên các trang thông tin điện tử, Fanpage, Facebook, Zalo của các sở, ngành tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo ông Đoàn Xuân Hiếu, trong thời gian đến, các cấp, ngành và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội để chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

“Hoạt động tuyên truyền phải nêu bật tinh thần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền phải trang trọng, coi trọng chất lượng, bảo đảm an toàn, hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương, hình thức, lãng phí”, ông Đoàn Xuân Hiếu nhấn mạnh.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang được tổ chức bài bản, nền nếp, có nhiều sáng tạo, đổi mới, đóng góp tích cực vào việc tổ chức thành công đại hội ngay từ cơ sở, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.