Xây dựng Liên Chiểu thành quận đô thị công nghiệp hiện đại

.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước nói chung, của thành phố Đà Nẵng nói riêng, theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tại Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận Liên Chiểu đặt mục tiêu xây dựng quận trở thành đô thị công nghiệp, văn minh, hiện đại.   

Theo Bí thư Quận ủy Liên Chiểu Vũ Quang Hùng, ngay khi vừa tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công, trước diễn biến Covid-19 bùng phát trở lại trên địa bàn thành phố, Quận ủy vào cuộc ngay trong việc chỉ đạo, lãnh đạo cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng thành phố quyết liệt dập dịch, không để lây lan trên địa bàn.

Cùng với công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ cấp bách trước mắt là phòng, chống dịch, các cơ quan tham mưu giúp việc của Quận ủy đã xây dựng xong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI. Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đảng bộ quận sẽ có phiên họp thông qua để đưa Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ quận đi vào cuộc sống.

Ông Vũ Quang Hùng cho biết, mục tiêu tổng quát của Chương trình hành động là xây dựng Đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả, hiệu lực của chính quyền các cấp; giải quyết các vấn đề bất cập, tồn tại về quy hoạch, khớp nối hạ tầng đô thị, môi trường, đất đai; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; khai thác tối đa tiềm năng, động lực mới; huy động hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao chất lượng sống của người dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Trên cơ sở đó, Đảng bộ quận phấn đấu xây dựng Liên Chiểu thành đô thị công nghiệp văn minh, hiện đại ở cửa ngõ phía tây bắc thành phố. Về phát triển kinh tế, quận sẽ triển khai giải pháp chuyển dịch các lĩnh vực sản xuất công nghiệp sử dụng nhiều lao động, giá trị gia tăng thấp sang các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, có giải pháp hiệu quả để thu hút đầu tư, xây dựng chương trình liên kết phát triển doanh nghiệp.

Quận sẽ phối hợp tích cực với các ngành chức năng của thành phố đẩy nhanh tiến độ để đưa vào sử dụng khu du lịch sinh thái Nam Ô, dự án Mikazuki Hotel & Spa Resort gắn với phố đi bộ và mua sắm, tuyến đường du lịch Nguyễn Tất Thành, khu du lịch làng Vân, đề án du lịch sông Cu Đê; cảng Liên Chiểu, dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Khánh Sơn, trục 1 Tây Bắc.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tập trung vào các nhiệm vụ: xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức là nhiệm vụ then chốt; đổi mới công tác vận động quần chúng, tăng cường hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng chính quyền năng động, hiệu quả, gần dân, phục vụ dân, doanh nghiệp và xã hội; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể quận.

Nói về Chương trình hành động đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Đảng bộ quận đi vào cuộc sống, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Nguyễn Đăng Huy cho biết, quận sẽ tập trung thực hiện 8 chương trình, đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI gồm: đề án xây dựng quận thông minh; chương trình phát triển dịch vụ du lịch giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng Đề án chuỗi giá trị một số ngành sản xuất chủ lực trên địa bàn quận Liên Chiểu; xây dựng chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2020-2025; chương trình nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đô thị, môi trường trên địa bàn quận; đề án giảm nghèo giai đoạn 2020-2025; đề án triển khai thí điểm mô hình “trường học thông minh”; đề án công tác cán bộ giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, quận sẽ tập trung vào các giải pháp khai thác nguồn lực, vận dụng các chính sách hỗ trợ khuyến công của Trung ương và thành phố để phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, khai thác có hiệu quả một số ngành nghề mà quận có thế mạnh; phấn đấu hằng năm thu ngân sách đều đạt và vượt dự toán. Quận sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương của thành phố về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn quận hướng đến xây dựng đô thị công nghiệp, dịch vụ, cảng biển hiện đại; hoàn thiện cơ chế về quản lý, phát triển đô thị theo hướng đô thị xanh, bền vững.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, Đảng bộ quận chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo; tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo Bác, tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

ĐOÀN SƠN
 

;
;
.
.
.
.
.