Nhân sự giới thiệu ra Đại hội XIII của Đảng đủ điều kiện, có năng lực, uy tín và triển vọng phát triển

.

Ngày 27-1, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trả lời báo chí về công tác nhân sự Đại hội lần thứ XIII của Đảng, khẳng định những trường hợp “đặc biệt” được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII bàn hết sức kỹ. Đồng thời, công tác nhân sự Đại hội lần thứ XIII đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII chuẩn bị một cách nghiêm túc.

ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (ả
Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Hầu A Lềnh cho biết, trong suốt nhiệm kỳ khóa XII, xác định công tác xây dựng Đảng là rất quan trọng - nhiệm vụ then chốt, trong đó công tác nhân sự là then chốt của then chốt, vì vậy Ban Chấp hành Trung ương luôn quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ.

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 vào tháng 10-2018, Ban Chấp hành Trung ương đã thành lập các tiểu ban, trong đó có tiểu ban nhân sự.

Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương vào tháng 12-2018 đã tiến hành công tác quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Đến Hội nghị Trung ương 12, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, ban hành phương hướng công tác nhân sự của Đại hội XIII. Bám sát phương hướng công tác nhân sự với sự tham gia của các địa phương, Ban Chấp hành Trung ương tiến hành công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. “Đây là cơ sở rất quan trọng để lựa chọn, giới thiệu, bồi dưỡng các đồng chí dự kiến sẽ đưa vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII”, ông Hầu A Lềnh nhấn mạnh.
Sau khi có phương hướng công tác nhân sự khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận nhiều lần, từng bước, hết sức thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình trong các Hội nghị Trung ương lần thứ 13, 14, 15.

“Có thể nói, công tác chuẩn bị nhân sự khóa XIII được làm chặt chẽ, kỹ lưỡng và bảo đảm quy trình. Các nhân sự được giới thiệu ra Đại hội đáp ứng tiêu chuẩn, đủ điều kiện, có năng lực, uy tín”, ông Hầu A Lềnh khẳng định.

Về trường hợp “đặc biệt”, ông Hầu A Lềnh cho biết, công tác nhân sự được kế thừa kinh nghiệm của các Đại hội trước và căn cứ vào tình hình thực tiễn, những trường hợp “đặc biệt” được Ban Chấp hành Trung ương bàn hết sức kỹ lưỡng. Những trường hợp này chủ yếu đặc biệt về độ tuổi, còn đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có sức khỏe, năng lực công tác, có uy tín từ cương vị công tác của mình.

Ông Hầu A Lềnh nhấn mạnh, với yêu cầu thực tế của đất nước cần có những cán bộ có kinh nghiệm và uy tín tham gia nên Ban Chấp hành Trung ương thống nhất lựa chọn giới thiệu ra Đại hội, nếu được Đại hội tín nhiệm bầu thì sẽ có những đồng chí có nhiều kinh nghiệm tiếp tục cống hiến cho đất nước.

“Số lượng trường hợp “đặc biệt” được Ban Chấp hành Trung ương bàn bạc, thống nhất; trong đề án nhân sự trình ra Đại hội XIII sẽ có báo cáo cụ thể với Đại hội; hiện tại số lượng cụ thể của các chức danh và Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa được công bố mà đang trong đề án trình Đại hội”, ông Hầu A Lềnh cho biết.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.