Ý kiến đóng góp Đại hội lần thứ XIII của Đảng

.

Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Viengxay Phommachanh:

Tin tưởng Việt Nam tiếp tục bứt phá, phát triển mạnh mẽ

Tôi thật sự ấn tượng và bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu to lớn mà đất nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong 35 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986-2021), 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam (2015-2020).

Đặc biệt, năm 2020, mặc dù kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 nhưng tốc độ tăng GDP của Việt Nam vẫn thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới, là 2,91%. Bên cạnh những thành tựu về kinh tế - xã hội, vị thế và vai trò quan trọng của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Qua theo dõi, tôi thấy rằng công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam rất chu đáo, chặt chẽ. Từ dự thảo Báo cáo chính trị đến công tác chuẩn bị nhân sự đều được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất cao.

Chính vì thế, tôi đặt kỳ vọng vào Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ mang đến những thay đổi lớn và tích cực cho Việt Nam. Không chỉ người dân Việt Nam đang mong đợi những quyết sách đúng đắn và mạnh mẽ từ đại hội; ngay cả nhiều nước trong khu vực và các nhà đầu tư nước ngoài cũng luôn chờ đợi kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam với những chiến lược và quyết sách mới để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Tôi cũng tin tưởng rằng, với những gì đạt được trong năm 2020, Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa ra những đường lối, chủ trương để Việt Nam tiếp tục bứt phá, đạt mức tăng trưởng như mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

Vừa qua, trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhiệm kỳ 2021-2026 đã nêu rõ: “Về phương diện thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, Lào cùng với Việt Nam tiếp tục làm sâu sắc hơn tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, phấn đấu đưa hợp tác kinh tế - thương mại tương xứng với những thành tựu trong quan hệ chính trị, an ninh”.

Do đó, tôi luôn đặt niềm tin và kỳ vọng rằng với thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam sẽ cùng sát cánh bên nhau, tiến lên chủ nghĩa xã hội và cùng phát triển hai đất nước Lào - Việt Nam ngày càng giàu đẹp, tươi sáng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đăng Hải:

Phát huy vai trò, vị trí của Mặt trận trong hệ thống chính trị

Cũng như đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố, tôi rất tin tưởng và hy vọng Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ mở ra vận hội mới phát triển đất nước. Niềm tin và hy vọng đó là có căn cứ vì Đảng đề ra đường lối, mục tiêu lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới rất đúng đắn.

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tham nhũng đã và đang thực hiện rất quyết liệt và hiệu quả. Với mục tiêu, nhiệm vụ ấy, Đảng đã khơi dậy khát vọng đưa đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc... Theo tôi, đây là vấn đề rất lớn, rất tâm đắc.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng là cơ hội để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thể hiện vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị. Vì vậy, điều quan trọng là Mặt trận cần xây dựng một đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu đủ tâm, đủ tầm, đủ trí và đủ bản lĩnh, uy tín để thực hiện vai trò, sứ mệnh của mình.

Hơn ai hết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò, vị trí này nhằm tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thực hiện sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ mới do Đảng lãnh đạo. Đây là nhiệm vụ cơ bản, chính yếu của Mặt trận. Trong công tác tuyên truyền, Mặt trận cần chuyển tải đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân và tập hợp tâm tư, nguyện vọng của nhân dân phản ánh cho Đảng và Nhà nước.

Theo yêu cầu mới, công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận cần chú ý đến tính hiệu lực, hiệu quả, trong đó giám sát hoạt động của tổ chức Đảng, bộ máy cơ quan Nhà nước, nhất là giám sát người đứng đầu các cơ quan Đảng, chính quyền... cần được coi trọng, tập trung.

Phó Chủ nhiệm CLB Thái Phiên Nguyễn Công Bôn:

Nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trong nhiệm kỳ vừa qua đã tạo nên sự tin tưởng vững chắc của nhân dân đối với Đảng. Tôi mong qua kỳ đại hội lần này sẽ hướng tới xây dựng được cơ chế mà ở đó cán bộ “không cần tham nhũng, không thể tham nhũng và không dám tham nhũng”.

Đây là 3 điều cốt yếu để xây dựng đất nước trong sạch, vững mạnh. “Không cần tham nhũng” nghĩa là làm sao để mức sống của cán bộ đủ, bảo đảm cuộc sống của họ. “Không thể tham nhũng” vì hệ thống thể chế, pháp luật chặt chẽ, không có kẽ hở. “Không dám tham nhũng” vì công tác xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm.

Điển hình như công tác xử lý tham nhũng trong nhiệm kỳ vừa rồi và tới đây còn làm nữa, không chỉ với cán bộ đương chức và cả cán bộ về hưu để họ phải cân nhắc hành vi của mình. Đồng thời khuyến khích cán bộ nêu gương, bảo vệ danh dự của mình cho đến ngay sau khi về hưu.

Tôi thấy rằng, kỳ đại hội lần này rất chú trọng đến công tác cán bộ. Cơ cấu cán bộ ngày càng trẻ hơn; học hàm, học vị ngày càng cao hơn. Tôi rất mừng vì điều này. Mặt khác, tôi thấy rằng ở đại hội lần này, cơ cấu độ tuổi đầu vào dưới 55 tuổi; độ tuổi tái cử là không quá 60 tuổi đối với Trung ương, không quá 65 tuổi với Bộ Chính trị và có một số trường hợp tái cử vượt khung.

Đây là những trường hợp đặc biệt, được đề nghị để tái cử nhằm giữ lại những người có tâm, có tầm và có kinh nghiệm để dẫn dắt đất nước. Tôi rất hy vọng sau kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIII, đất nước sẽ có nhiều hơn nữa những chính sách đổi mới, phát triển, ngày càng nâng tầm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

NHÓM P.V ghi

;
;
.
.
.
.
.