Những hình ảnh cập nhật về Phiên họp trù bị Đại hội Đảng XIII

.

Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên trong cả nước, đây là đại hội có số lượng đại biểu tham dự đông nhất trong 13 kỳ Đại hội của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các thành viên Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua danh sách Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các thành viên Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua danh sách Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. (Ảnh: TTXVN)
Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang tham dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang tham dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
Ông Nguyễn Đức Lợi (thứ ba, từ phải sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cùng các đại biểu tham dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
Ông Nguyễn Đức Lợi (thứ ba, từ phải sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cùng các đại biểu tham dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu Đoàn Đảng bộ Quân đội tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu Đoàn Đảng bộ Quân đội tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu Đoàn Đảng bộ Công an Trung ương tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu Đoàn Đảng bộ Công an Trung ương tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu Đoàn Đảng bộ Quân đội tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu Đoàn Đảng bộ Quân đội tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Đại hội chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Đại hội chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tham dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tham dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu đoàn Đảng bộ Công an Trung ương và đoàn Đảng bộ Quân đội tham dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu đoàn Đảng bộ Công an Trung ương và đoàn Đảng bộ Quân đội tham dự phiên họp trù bị. (Ảnh: TTXVN)
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội. (Ảnh: TTXVN)
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội. (Ảnh: TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với các đại biểu tham dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Theo Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.