.

Chân dung 20 công dân Đà Nẵng tiêu biểu

ĐNĐT - Tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1-1-1997 - 1-1-2017) tổ chức sáng 31-12, Thành uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố quyết định khen tặng danh hiệu Công dân Đà Nẵng tiêu biểu cho 20 cá nhân.

Đà Nẵng điện tử giới thiệu Infographic chân dung  20 công dân Đà Nẵng tiêu biểu:

 

 Đồ họa: VĂN QUANG

;
.
.
.