Ba trường hợp ưu tiên được cộng điểm trong kỳ thi vào lớp 10

ĐNO - Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2018, chế độ cộng điểm khuyến khích, điểm ưu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 có nhiều điều chỉnh.

Đồ họa: MINH MINH

;
.
.
.
.