Tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc thay đổi từ 1-7-2018

ĐNO - Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội sẽ có những thay đổi về số tiền đóng bảo hiểm từ ngày 1-7-2018.

Đồ họa: TRANG VŨ

;
.
.
.
.