Tăng lương cho cán bộ, công chức từ 1-7-2018

ĐNO - Từ ngày 1-7-2018, mức lương cơ sở tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng bắt đầu.

Đồ họa: MINH VŨ

;
.
.
.
.