Vĩnh biệt giáo sư Phan Huy Lê - Cây đại thụ của nền sử học Việt Nam

Giáo sư Phan Huy Lê - một trong những nhà nghiên cứu sử học uy tín của Việt Nam - vừa qua đời lúc 13 giờ 36 phút ngày 23-6.

 Theo Vietnam+

;
.
.
.
.