3 chỉ tiêu vượt tiến độ Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố

ĐNO - Trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020, đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng đã đạt được những thành quả bước đầu trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. 

Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố cho thấy, nửa nhiệm kỳ qua, hầu hết các nhiệm vụ cụ thể được giao đều đạt kết quả tích cực, có 3 chỉ tiêu vượt tiến độ nghị quyết đề ra...

 

 Nội dung: NAM BÌNH - Đồ hoạ: THANH HUYỀN

;
.
.
.
.
.