Điểm nhấn Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

.
.
.
.
.