Top 10 thị trường khách quốc tế trọng điểm đến Đà Nẵng

ĐNO - Những năm gần đây, nhờ có nhiều đường bay thẳng trực tiếp đến Đà Nẵng, lượng khách quốc tế đến với thành phố biển ngày càng nhiều.

 

Trong 9 tháng đầu năm 2018, một số thị trường khách có sự tăng trưởng lớn như Hàn Quốc tăng 55,89%, Trung Quốc tăng 21,67% so với cùng kỳ năm 2017… Các thị trường khác như Nhật Bản, Mỹ, Malaysia, Thái Lan… cũng có sự tăng trưởng nhẹ.

Nội dung: THU HÀ -  Đồ họa: THANH HUYỀN

;
.
.
.
.