Khách du lịch đến Đà Nẵng tăng trưởng vượt bậc

ĐNO - Là một trong những hướng đột phá phát triển kinh tế của thành phố, trong những năm qua, ngành du lịch cũng từng bước đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, điểm đến, mở thêm các đường bay quốc tế, có thêm nhiều các cơ sở lưu trú du lịch cao cấp, tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường, an ninh trật tự…

Nhờ đó, ngành du lịch thành phố đã phát triển khá nhanh. Tổng thu du lịch cũng tăng đáng kể với tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2011-2018 là 27,22%.

Nội dung: THU HÀ - Đồ họa: TRANG VŨ

;
;
.
.
.
.