Việt Nam thua thiệt Nhật Bản mọi mặt trước trận tứ kết

.
.
.
.
.