Diễn biến cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc 1979

Sau hơn 1 tháng chiến đấu (17-2 đến 18-3-1979), quân và dân ta đã đẩy lùi quân Trung Quốc trên 6 mặt trận lớn trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới.

Theo VOV

;
;
.
.
.
.