Những bước tiến y học được mong chờ trong năm 2019

Giới khoa học kỳ vọng sẽ đạt được nhiều đột phá và bước tiến mới trong lĩnh vực y khoa trong năm 2019.

Theo TTXVN/Vietnam+

;
;
.
.
.
.