CPI tăng thấp nhất trong 3 năm liên tiếp gần đây

CPI bình quân quý 1-2019 ước tăng 2,63% so với cùng kỳ năm 2018, là mức tăng thấp nhất trong 3 năm gần đây.

 

CPI bình quân quý 1/2019 ước tăng 2,63% so với cùng kỳ năm 2018, là mức tăng thấp nhất trong 3 năm liên tiếp gần đây./.

Theo Vietnam+

;
;
.
.
.
.