Những mốc son tiêu biểu của Đà Nẵng sau 22 năm trực thuộc Trung ương

ĐNO - Trên hành trình xây dựng và phát triển của Đà Nẵng sau 22 năm trực thuộc Trung ương (1997- 2019) đã tạo ra dấu ấn những mốc son tiêu biểu. Đà Nẵng Online xin điểm qua những sự kiện ghi dấu sự chuyển mình của thành phố trong 22 năm qua.

 

Nội dung: XUÂN SƠN - Đồ họa: THANH HUYỀN

;
;
.
.
.
.