Dân số thế giới hiện là 7,7 tỷ người

Theo báo cáo mới đây của Liên hợp quốc, dân số thế giới ước đạt 9,7 tỷ người vào năm 2050 và có thể còn tiếp tục đà gia tăng hơn nữa.

 

Theo Báo Tin tức 

;
;
.
.
.
.