Khuyến cáo quan trọng để bảo vệ trẻ trước dịch Covid-19

Các chuyên gia của Bệnh viện Nhi TW đưa ra 8 khuyến cáo để các gia đình bảo vệ con em mình trước dịch Covid-19.

 Theo VOV

;
;
.
.
.
.