Nâng lương trước hạn cho những đối tượng cán bộ, công chức nào?

Sẽ không được nâng lương trước hạn 2 lần liên tiếp nếu vừa có thông báo nghỉ hưu đồng thời lập thành tích xuất sắc khi làm nhiệm vụ.

Theo VOV

;
;
.
.
.
.