Tổng hợp về 13 trường hợp nhiễm virus nCoV tại Việt Nam

.
.
.
.