Bộ Y tế 'điểm danh' 21 chuyến bay có ca nhiễm SARS-CoV-2

.
.
.
.