Hơn 1,5 triệu người mắc Covid-19, gần 9 vạn người chết

.
.
.
.