Số ca mắc Covid-19 trên thế giới tiến gần con số một triệu

.
.
.
.