Cả nước xuất siêu hơn 3 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Trong 4 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu tăng 4,7 % và nhập khẩu tăng 2,1 % so với cùng kỳ năm 2019; cả nước xuất siêu 3,05 tỷ USD.

 

Trong 4 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu tăng 4,7 % và nhập khẩu tăng 2,1 % so với cùng kỳ năm 2019; cả nước xuất siêu 3,05 tỷ USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chính là điện thoại và các loại linh kiện; hàng dệt may; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng; giày dép...

Theo Vietnam+

;
;
.
.
.
.