Mức xử phạt các lỗi thiếu giấy tờ khi tham gia giao thông

ĐNO - Ngoài 3 loại giấy tờ cần mang theo đối với người đi xe máy và 4 loại đối với tài xế ô-tô, người dân ra đường không xuất trình được giấy tờ tùy thân cũng bị xử phạt.

 

Đồ họa: THANH HUYỀN

 
;
;
.
.
.
.