Kinh tế - xã hội Đà Nẵng 5 tháng đầu năm 2020

ĐNO - Covid-19 tác động lên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội của Đà Nẵng: Doanh nghiệp gặp khó khi tìm kiếm nguồn hàng hóa đầu vào thay thế trong thời gian ngắn, công nhân thất nghiệp hoặc nghỉ việc tạm thời do thiếu nguyên liệu sản xuất, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch gần như “kiệt sức” do phải ngừng hoạt động hoàn toàn trong thời gian giãn cách xã hội…

Cụ thể, tình hình kinh tế - xã hội thành phố 5 tháng đầu năm 2020 có những diễn biến sau:

 

 Đồ họa: THANH HUYỀN

;
;
.
.
.
.