Lịch trình đi lại, tiếp xúc của 8 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được Bộ Y tế công bố sáng 29-7

.
.
.
.