Thông tin về 45 ca nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng

.
.
.
.