Thực hiện 9 biện pháp phòng, chống covid-19 trong tình hình mới

ĐNO - Bộ Y tế vừa đưa ra khuyến cáo mới nhất phòng, chống dịch bệnh Cocvid -19 trong tình hình hình mới và đề nghị người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh dưới đây:

 Đồ họa: THANH HUYỀN

;
;
.
.
.
.