Bảo đảm an toàn thực phẩm, sinh hoạt cần thiết phòng, chống dịch

ĐNO - Để phòng, chống dịch bệnh viêm đường viêm đường hô hấp cấp Covid-19, chúng ta cần thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của Bộ Y tế. Trong đó, Viện Dinh dưỡng đề nghị cần thực hiện một số biện pháp cụ thể về chăm sóc dinh dưỡng hợp lý và bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm góp phần phòng, chống Covid-19.

 Đồ họa: THANH HUYỀN

;
;
.
.
.
.