Bluezone - khẩu trang điện tử cần trang bị để phòng Covid-19

ĐNO - Để kịp thời triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát, phòng, chống lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố, Sở Y tế đề nghị người dân trên địa bàn thành phố khẩn trương cài đặt các ứng dụng Bluezone nhằm cảnh báo nếu có tiếp xúc gần người nhiễm Covid-19.

 

 Đồ họa: THANH HUYỀN

;
;
.
.
.
.