Hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2

ĐNO - Bộ Y tế vừa ban hành Công văn số 4051/BYT-KHTC, gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2Cụ thể, tại công văn này, Bộ Y tế đề nghị thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người có thẻ bảo hiểm y tế trong một số trường hợp.

 

Đồ họa: THANH HUYỀN

;
;
.
.
.
.